Northeast Elementary — Bell Schedules

Pre-Kindergarten
Description / Section Start Time End Time Length
AM PK School Doors Open 8:45 AM
AM PK Instructional School Day Begins 9:00 AM
AM PK Dismissal 11:30 AM
PM PK School Doors Open 1:05 PM
PM PK Instructional School Day Begins 1:15 PM
PM PK Dismissal 3:45 PM
Kindergarten - 5th Grade Daily Schedule
For Specials, Lunches, and Recess - See Below
Description / Section Start Time End Time Length
School Doors Open 8:45 AM
Arrival Window & Breakfast Service 8:45 AM 9:00 AM 15 min
Instructional School Day Begins 9:00 AM
Daily Procedures & Announcements 9:00 AM 9:10 AM 10 min
Dismissal 3:45 PM
Specials
Computer, Music, and Physical Education
Description / Section Start Time End Time Length
5th Grade 9:10 AM 9:55 AM 45 min
3rd Grade 10:05 AM 10:50 AM 45 min
4th Grade 11:00 AM 11:45 AM 45 min
1st Grade 12:20 PM 1:05 PM 45 min
Kindergarten 1:15 PM 2:00 PM 45 min
2nd Grade 2:10 PM 2:55 PM 45 min
Lunch / Recess
Description / Section Start Time End Time Length
Kindergarten - Lunch 10:45 AM 11:10 AM 25 min
Kindergarten - Recess 11:10 AM 11:35 AM 25 min
1st Grade - Lunch 11:10 AM 11:35 AM 25 min
1st Grade - Recess 11:35 AM 12:00 PM 25 min
2nd Grade - Lunch 11:35 AM 12:00 PM 25 min
2nd Grade - Recess 12:00 PM 12:25 PM 25 min
3rd Grade - Lunch 12:00 PM 12:25 PM 25 min
3rd Grade - Recess 12:25 PM 12:50 PM 25 min
4th Grade - Lunch 12:25 PM 12:50 PM 25 min
4th Grade - Recess 12:50 PM 1:15 PM 25 min
5th Grade - Lunch 12:50 PM 1:15 PM 25 min
5th Grade - Recess 1:15 PM 1:40 PM 25 min
Northeast Elementary - 13650 E 103rd St, Owasso, OK 74055 - Phone: (918) 272-0015 - Fax: (918) 272-2853